UKS Karate Shinkyokushin powstał w 2013 r. w Otwocku. Prowadzony jest przez sensei Michała Malesa, sensei Tomasza Malesa i sensei Kamilę Malesa.

Fundament budowy klubu stanowiła i nadal stanowi sztuka walki o nazwie kyokushin karate, ponieważ założyciele, są czynnymi zawodnikami i instruktorami owego stylu.

Warto również zauważyć, iż działalność naszego klubu polega na rozwoju i upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez:

  •        profilaktykę zdrowotną
  •        zajęcia rekreacyjne
  •        szkolenie sportowe młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów
  •        organizację obozów, seminariów sportowych,
  •        działalność wychowawczą

Klub prowadzi działalność szkoleniową z zakresu sztuk walki, głównie karate shinkyokushin, na różnych poziomach zaawansowania, w grupach dostosowanych do wieku uczestników – dla dzieci od lat pięciu, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających uprawnienia z zakresu prowadzenia zajęć sportowych. Do dyspozycji członków klubu jest profesjonalny sprzęt treningowy (worki, tarcze treningowe itp.). Prowadzimy regularne egzaminy na stopnie szkoleniowe oraz organizujemy obozy treningowe.

Od stycznia 2016 roku Klub zmienił nazwę na Klub Karate Shinkyokushin Kazoku.

Kazoku w języku japońskim oznacza „rodzina”. Jest to nazwa charakteryzująca nasz klub, ponieważ w pierwszej kolejności staramy się tworzyć na zajęciach rodzinną atmosferę, dzięki której każdy ćwiczący może czuć się częścią wspólnoty karate.

Każdy członek klubu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do kwoty 2000 zł.