Co to jest KARATE SHINKYOKUSHIN?

kenji_midoriKARATE SHINKYOKUSHIN to wszechstronny system wychowania i rozwoju psychofizycznego oparty o sztukę walki, będący syntezą wschodniej tradycji i nowoczesnych metodtreningowych.

W sensie technicznym KARATE SHINKYOKUSHIN to umiejętnoć walki oparta głównie o uderzenia i kopnięcia, ale do treningów wprowadzane są także chwyty. Nasi adepci są szkoleni zarówno w kierunku walki w przepisach sportowych jak i samoobrony – walki bez ograniczeń.

Walka sportowa – wg. przepisów dla dorosłych – rozwija u ćwiczących umiejętnoć reakcji na różne zachowania przeciwnika, odwagę i odpornoć na ból. Między innymi dlatego o SHINKYOKUSHIN mówi się „najtwardsze karate”. Wprowadzenie przepisów do walki uniemożliwia zastosowanie najbardziej niebezpiecznych technik, ale z drugiej strony pozwala na możliwą do przyjęcia w XXI wieku, to znaczy w miarę bezpieczną, konfrontację umiejętnoci zawodników, także przy użyciu pełnej siły.

Prowadzony równolegle trening technik niedozwolonych w walce sportowej, przygotowuje adepta do wykorzystania zdobytych umiejętnoci w samoobronie.

W sensie wychowawczym KARATE SHINKYOKUSHIN to przede wszystkim szkoła woli i charakteru, który kształtuje się podczas ciężkich treningów, obozów i walk. W czasie treningu czy walki znaczenie mają tylko umiejętnoci i duch walki ćwiczącego. Nieważny jest jego status materialny czy pozycja społeczna. Nie ważne jakim przyjechał samochodem, czy kim są jego rodzice. Wszystko zależy od jego zaangażowania. Po dłuższym okresie treningu na drugi plan schodzą nawet wrodzone zdolnoci, a o wyniku szkolenia decyduje głównie pracowitoć adepta.

W szkoleniu poza nauką technik karate zwracamy uwagę na wszechstronny rozwój sprawnoci fizycznej niezbędnej do rzeczywistego opanowania umiejętnoci walki. Tak wiec na wszystkich etapach treningu pracujemy nad siłą, wytrzymałocią, gibkocią (czyli „rozciąganiem”), szybkocią i koordynacją ruchową. Znaczący wzrost sprawnoci fizycznej jest pierwszym widocznym efektem podjęcia treningów SHINKYOKUSHIN.

Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe i wg stopnia zaawansowania. Osobno odbywają się treningi dla dzieci w wieku 5-7 lat, osobno dla dzieci starszych i dla grup młodzieżowych (ponad 13 lat). Działają też grupy oldboy-ów.

W treningu dzieci główny nacisk położony jest na rozwój sprawnoci fizycznej i wychowanie. Trening technik KARATE zajmuje początkowo tylko ok. 20% czasu zajęć. Reszta do dobrane do wieku adeptów zabawy ruchowe i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

W przypadku młodzieży i dorosłych nauczanie ukierunkowane jest na zdobycie realnych umiejętnoci walki zarówno w przepisach sportowych jak i w samoobronie